• Eketorps borg är en fornborg från järnåldern belägen på Alvaret i Gräsgårds socken på sydöstra Öland. Borgen byggdes ut avsevärt under medeltiden och har genom tiderna haft växlande funktioner; från tidigare defensiv ringborg till medeltida fristad, och senare förläggning för en kavallerigarnison. Under 1900-talet rekonstruerades Eketorp och blev ett populärt turistmål. Platsen har använts för att visa medeltida hantverk och tekniker och har också använts för att iscensätta medeltida slag.Eketorp är det enda av 19 kända förhistoriska försvarsverk på Öland som har blivit fullständigt utgrävt. Bara vid Eketorp hittades 24 000 olika föremål. Södra Ölands odlingslandskap klassades 2000 som världsarv av Unesco.

Eketorp uppfördes av den ursprungliga järnåldersbefolkningen runt år 400 e.Kr. - under en period då de bosatta hade nära band till Romarriket. En teori är att ringborgar vid den här tiden var en religiös samlingsplats där ceremonier utfördes. Samtidigt skyddade befästningen lokalbefolkningen när fiender invaderade. Den runda formen beror möjligen på läget. Ute på flack mark kunde anfall komma från vilket håll som helst. Det första försvarsverket mätte cirka 57 meter i omkrets. Kalksten användes, stenarna staplats på varandra. Bruk eller annat bindmedel användes inte.

På 500-talet utökades cirkeln till cirka 80 meter i diameter. Från den här tiden har man hittat ett femtiotal celler, eller mindre strukturer inom anläggningen. Vissa låg mitt i borgen och andra var inbyggda i ringmuren. Under senare delen av 600-talet övergavs borgen utan. Orsaken är inte känd. Borgen förblev oanvänd till tidigt 1000-tal, då den byggdes upp på nytt. Den gamla strukturen användes, med undantag för att vissa av de inre strukturerna som tidigare var i sten ersattes med timmerkonstruktioner. Dessutom restes en andra försvarsmur. Enligt arkeologer som bott i Eketorp under vinterförhållanden, kan husen uppvärmas till 25 grader genom bara att med ved elda i befintliga enkla eldstäder med rökavlopp i gavelspetsarna.

(Uppgifterna är hämtade från WIkipedia)
    Photo: Kalmar läns museum

Eketorps borg är en fornborg från järnåldern belägen på Alvaret i Gräsgårds socken på sydöstra Öland. Borgen byggdes ut avsevärt under medeltiden och har genom

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to