Luciafest på Sala lasarett 1921 med skämtsamt inslag. Lucia i mitten med bricka i hand omgiven av sina tärnor. Deltagarna i tåget är sannolikt personal på lasarettet som ska uppvak...

Share to