• Torpa kyrka. Restaureringsarbete 1949.
Nuvarande stenkyrkan i Torpa uppfördes 1864-1865, enligt Johan Adolf Hawermans ritningar, och invigdes 17 september 1865 av biskop Henrik Gustaf Hultman. Kyrkan är uppförd i nyklassicistisk stil och består av ett rektangulärt långhus med ett halvrunt kor i öster. Tornet i väster med dubbla ljudöppningar har en lanternin med spetsgavlar och en spira krönt av ett kors. 
Interiören är av salkyrkotyp. En restaurering genomfördes 1949-1951 då kyrkorummets sittplatser minskades från 800 till cirka hälften för att ge plats åt sakristia och konfirmandrum.
    Photo: Anderbjörk, Jan Erik / Kulturparken Småland / Smålands museum

Torpa kyrka. Restaureringsarbete 1949. Nuvarande stenkyrkan i Torpa uppfördes 1864-1865, enligt Johan Adolf Hawermans ritningar, och invigdes 17 september 1865

Samhör med: JEAK04396-JEAK04400

Bildtext: R 4398. Renovering i kyrka. Torpa kyrka.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to