• Text på monteringspapperet:

På Sjön Ryfvens vestra strand och hemmanet Öfverums egor i Lofta socken är en borgmur uppförd. -----Muren---- håller en sammanräknad längd af 356 alnar, dess bredd är omvexlande, högst 7½ alnar, höjden så äfven, till högst 3 3/4 alnar. Den består både af större och mindre osprängda stenar, sammanlagda utan något bindningsämne. ------.
Nedanför berget är ett torp uppbyggt, som bär namnet Borgen.------
Ej långt från Borgen, der ån utlöper,---- har på högra stranden å Hylttorps egor, en mängd Bautastenar varit resta. Äfven skall en Tingsbana der varit uppförd.------ Äfven påstås att Dacken, under sina tåg genom Tjust, begagnat sig af denna åldriga befästning."

Efter Hjalmar Cullberg: Fornminnen innom Tjust 1868.
ATA Andra delen. Plansch 11.
    Photo: Kalmar läns museum

Text på monteringspapperet: På Sjön Ryfvens vestra strand och hemmanet Öfverums egor i Lofta socken är en borgmur uppförd. -----Muren---- håller en sammanräknad längd af 356 aln...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to