Bottenvåningen med två exenterpressar av äldre modell. Fastigheten byggd 1895? för AB Åkerredskap, övertagen 1928 av AB ATSA. Nu i Förenade Well´s ägo.

Fotodokumentation av fastigheten Atlasgatan 8

Foto: Åke Bergvik 1988-04-26.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to