• Linköping mot norr, med Domkyrkan i centrum.
Bilden är troligen fotograferad från Belvederen i Trädgårdsföreningen.
Linköpings Trädgårdsförening, anlades 1859 av ett bolag på ett av Serafimerordensgillet arrenderat område. Den välskötta anläggningen utvidgades 1871 och är upplåten för allmänheten mot det att staden till bolaget årligen erlägger ett belopp av 300 rdr.

Uppdaterad extern information 20170913: Fotografiet är från år 1906 enligt två byggnader som är under uppförande i bilden.
    Photo: Okänd / Bild Linköping
    (Copyright)

Vy från Belvederen

Uppdaterad extern information 20170913: Fotografiet är från år 1906 enligt två byggnader som är under uppförande i bilden.

1 comment

  • det finns en bild i samlingen, från 1906, som denna vykort kopierat

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to