AB Stilmöbler vid Nykvarn i lågor. Lägg märke till all den ved som under andra världskriget staplades på kajen. I förgrunden Elgeverken.

Övriga anteckningar: Ej kopia

Share to