"Södermanland. Svartlösa hd.Brännkyrka sn. Sättra. Manbyggnaden ochflygeln från sydväst."

Motivhänvisning: Påskrift med skrivmaskin på montering :: 168.E.ab.

Share to