En kraftig bensingasexplosion inträffade i slutet av mars 1957 i bergrumsanläggningen vid Vindskärsvarv. Första bilden visar kontoret som totalförstördes. Föres

  • Tags

+ Add


Add a comment

Select the images you want to order

Share to