"Norrbottens län. Jokkmokks socken.Nybygget Sjokksjokk. Riksantikvarieämbetets byundersökning inför kraftverksbyggnation av Porsi kraftverk.Klas Nilsson på slåttervallen."

Motivhänvisning: Uppgift från beställare :: Egen numrering. HH. 15

Share to