• Vy över Värnamo och Boagatan från Klevaliden i slutet på 1800-talet.
    Photo: Jönköpings läns museum

Vy över Värnamo och Boagatan från Klevaliden i slutet på 1800-talet.

Orten Värnamo blev 1620 lydköping under Jönköpings stad och sedan friköping den 22 juli 1859, den 31 oktober 1920 ombildades köpingen till Värnamo stad.

3 comments

  • Det är Boagatan man ser. En ytterst liten bit av den finns kvar i närheten av biblioteket. En av marknadsbodarna finns bevarad i Apladalen. Fotot är förmodligen taget någon gång under 1860-1870-talen.

  • Man kan läsa om Värnamo marknad i ”Wernamo Marknad – marknadsplats med gamla anor”, med artiklar av Karl-Erik Johansson och Harry Sjöman, utgiven av Värnamo Kommun 1988, och i Värnamo Hembygdsförenings Årsskrift 1927.

  • Min tidsbestämning av fotot grundar sig på att man i bakgrunden kan se Värnamo gamla kyrka som revs 1872 och klockstapeln som revs 1873.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to