• Fastighetsakt rörande 1/8 mantal frälse Ravenäs i Ukna socken under forsby.

Anno 1662 den 27 februari
Protokollsutdrag Tjusts häradsrätts dombok.

Tvist om gränsen mellan Ravenäs och Skedshult. Winäs torpare Jon i Ravenäs mot Carl Philip von Sachs arvingar till Skedshult, deras arrendebonde Waste Månsson i Skedshult. 

Många vittnen inkallade på båda sidor, bland annnat ett vittne Erik i Olserum 70 år gamal berättade att för ungefär 30 år sedan (omlring 1630) hade Skedshultsböderna huggit timmer väster om landsvägen, därefter hade Ravenäs torpare Carl huggit resten. Erik berättade vidare att där Ravenäs tjärdal nu är har Staffan i Skedshult haft en sved ungefär "1 år efter Westerviks avbrännande och då var Ravenäs inte byggt" Westerviksbranden var år 1612, alltså byggdes Ravenäs efter 1613, men före 1630.

Clas Göran Petersen i Gusum som inventerat ryggåsstugor bland annat i Tjust skriver om Ravenäs gamla mangårdsbyggnad är mest ursprunglig av alla de inventerade stugorna i Tjust, och han nämner också att namnet Ravenäs nämns tidigast år 1738. Här kan vi alltså säga att Ravenäs är minst 100 år äldre, och kan man då säga att stugan är lika gammal?"

Källa: Forsbyarkivet, arkivförteckningen, akten nr. 8, Rawenäs, låda 7:3.
    Photo: Kalmar läns museum

Fastighetsakt rörande 1/8 mantal frälse Ravenäs i Ukna socken under forsby. Anno 1662 den 27 februari Protokollsutdrag Tjusts häradsrätts dombok. Tvist om gränsen mellan Rav...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to