• Kalmar
Gamla kyrkogården
P.Frigelius teckning

Måns Ionson Rees och hans arfvingar. Anno 1714."

Inskription på gravstenen överst i mitten: "Här wilar styckiuncaren Daniel Rebergh och des k.. maka Margareta Bergh anno 1733."

Inskription på gravstenen överst t.h.: " D I S  I O D  A:o 1704"

Inskription på gravstenen nederst t.v.: The rätfärdig... siälar äro i Gud ...nd och intet dödskval kommer vid dem."
"H H S  E F D"

Storkyrkan i Kalmar, helgad åt sjöfararnas helgon S:t Nikolai började byggas på 1200-talet. På 1300-talet var den treskeppig och förklarades av Erik av Pommern (regent 1397-1439) för "halffuan doom", det vill säga nästan domkyrka. Den byggdes ut till femskeppig med sidokapell. Svenskarna sprängde kyrkan 1678 så att danskarna inte skulle kunna använda den som skydd. En del inventarier hade då förts över till den nya domkyrkan.
    Photo: Kalmar läns museum

Kalmar Gamla kyrkogården P.Frigelius teckning Måns Ionson Rees och hans arfvingar. Anno 1714." Inskription på gravstenen överst i mitten: "Här wilar styckiuncaren Daniel Re...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to