• P. Frigelius teckningar.
Inskription på gravstenen överst t.v.: "The rätferdigas siælar æro i Guds hand och intet dödsqval kommer wid them. För the oförståndige synas de som the dödde och theras aflidande warder ræknat för een pino. Men the äro i fridh. Sal. 3"

(Hämtat från Salomos Vishet, kapitel 3 (Apokryferna) vers 1-3. En modern översättning lyder: 
"Men de rättfärdigas själar är i Guds hand, och ingen plåga skall nå dem. I dåraktiga människors ögon är de döda; deras bortgång kallas olycka och deras hädanfärd förintelse,
men de är i frid.")

Denna sten och legerstelle tilhörer visitören Sven Olof son och hans k. hustru Inger Tores dåter hvilken i Herranom afsomnade Ao 1707 och hans arvingar til."

Inskription på gravstenen överst t.h.: " Hir unter licht begraven selich M. Pawel Kaske Balber in Godt den Heren entslapen den 7 april anno 1653."

Inskription på gravstenen nederst t.v.: "Denna sten och legerstelle hörer Dortia Hans doter och hennes arvingar. Her under vilar bege mine men fordom slåtzsmeden Matis Eskelson afsomnade 1658. Anno 1682 afsomnade min andre man Hans Masson. Ni kare hvilkens sielar Gudh i evinnerlig frög..
M.E.S. H.M.S. D.H.D."

Inskription på gravstenen nederst t.h.: "Denna steen och lägerställe hörer Lönebom och des anhörige til. 

Her under hviler skiepperen Lars Lönebom födh 1650 salig afsomnade i Herranom d. 14 april 1702. Täxten Davids psalm 116 v.7.8.9.

Her und.. Sven Ion.. Föd Ao 1682 den 1... Afsomnade Ao 1... den 29 iunius"

Storkyrkan i Kalmar, som är helgad åt sjöfararnas helgon S:t Nikolai, började byggas på 1200-talet. På 1300-talet var den treskeppig och förklarades av Erik av Pommern (regent 1397-1439) för "halffuan doom", det vill säga nästan domkyrka. Den byggdes ut till femskeppig med sidokapell. Svenskarna sprängde kyrkan 1678 så att danskarna inte skulle kunna använda den som skydd. En del inventarier hade då förts över till den nya domkyrkan.
    Photo: Kalmar läns museum

P. Frigelius teckningar. Inskription på gravstenen överst t.v.: "The rätferdigas siælar æro i Guds hand och intet dödsqval kommer wid them. För the oförståndige synas de som the d...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to