• Tändsticksetikett från Kalmar Tändsticksfabrik

Kalmar har haft en omfattande tändstickstillverkning med flera fabriker, en av dem och den största var Kalmar tändsticksfabrik. Kalmar tändsticksfabrik byggdes 1906-1907 av Torsten Kreuger (bror till Ivar) för fadern Ernst och farbrodern Fredriks firma E & F Kreuger som redan ägde Mönsterås tändsticksfabrik. Ett faktum är att Torsten Kreuger vid denna tidpunkt lyckades bygga en fabrik vars ventilationssystem och planlösning kunde konkurrera med våra modernaste fabriker. Fabriken som kallades "Spetan" var belägen vid Torsåsgatan och närmaste granne med Kalmar Verkstads A.B.

Ombildning

För att sänka kostnaderna sammanslogs 1912 fabrikerna i Mönsterås och Kalmar till AB Kalmar och Mönsterås Tändsticksfabriker med säte i Kalmar. Detta bolag ingick sedan 1913 i AB Förenade Tändsticksfabriker  med sammanlagt 12 fabriker och verkställande direktör blev Ivar Kreuger. 1917 var det dags igen med ny fusion då Svenska Tändsticksaktiebolaget (STAB) bildades.

Export

Den nya Kalmarfabriken producerade både säkerhets- och paraffinstickor och var helt inriktat på export. Åtskilliga länder har försetts med tändstickor från Kalmar tändsticksfabrik. Under flera år exporterade man till Grekland och Venezuela och det senaste exportlandet var Holland. Man arbetar åt ett land i taget och varje land har sina egna önskemål som måste beaktas. För exporten till arabländerna kunde man inte använda etiketten med tre stjärnor som den var med sex uddar utan fick ändra till sju.

Chefer

Torsten Kreuger var den första driftchefen därefter kom Stellan Carlberg och efter honom disponent Modig. Disponent Erik Norén efterträdde honom år 1935. Disponent Folke Strümpel var företagets sista chef.

Antal anställda

1910 var antalet anställda 200, 1920 var arbetsstyrkan uppe i 374 anställda. Vid nedläggningen 1967 var antalet ca 100 personer. Den lediga fabriken övertogs omgående av Kalmar Verkstads Aktiebolag (KVA) som omvandlade den till produktionsställe för plastbilen Tjorven för Postverket. Lokalerna finns ännu kvar men är ombyggda till fritidslokaler under namnet "Spelefanten" Lokalerna ligger i kvarteret Elefanten därav namnet.

Nedläggning

Den totala orderstocken gick ner beroende på exportsvårigheter och hård konkurrens bland annat från Finland och England och nedläggning av fabriker blev ett måste och däribland Kalmar. Fredagen den 3-11-1967 stannade maskinerna för gott. Då fanns det 110 anställda på företaget kvar. Att nedläggningen skulle komma hade varit känt sedan länge och många hade försäkrat sig om en ny anställning. 

(Uppgifterna är hämtade från http://thoresmatches.se/tandsticksfabriker/kalmars_tandsticksfabrik.htm)
    Photo: Okänd fotograf, / Kalmar läns museum
    (Copyright)

Tändsticksetikett från Kalmar Tändsticksfabrik Kalmar har haft en omfattande tändstickstillverkning med flera fabriker, en av dem och den största var Kalmar tändsticksfabrik. Ka...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to