• Teckning föreställande Västerviks tändsticksfabrik av Gen. Sven Johansson, Jönköping 1942.

Västerviks tändsticksfabrik anlades 1858 strax utanför staden på torpet Ladugården av sjökaptenen C G Landström. Här sysselsattes i början 80 personer med tillverkning av fosfortändstickor för hand. Redan 1862 sade man sig tillverka tändstickor utan fosfor, men det är osäkert om det verkligen rörde sig om säkerhetständstickor. Sådana tillverkades i vart fall senast 1874. Antalet arbetare uppgick då till omkring 100 och man bedrev en omfattande export till Europa och Asien från egen kaj och utlastningsmagasin. 1893 brann hela fabriken ner, två flickor omkom och flera skadades men återuppbyggdes under medverkan av staden. Sedan fabriken 1903 blivit en del av Jönköping-Vulcan med huvudkontor i Jönköping utvidgades verksamheten betydligt och 1907 var antalet arbetare uppe i 347. Under de följande åren installerades fler och bättre maskiner och 1920 kom de första komplettmaskinerna. Fabriken var som störst under 1920-talet, då arbetsstyrkan uppgick till mellan 700 och 800 personer. Därefter minskade antalet till cirka 400 år 1930. Under andra världskriget var driften bara delvis igång på grund av begränsade exportmöjligheter. År 1956 hade antalet arbetare sjunkit till 200 och nedläggningsåret 1968 fanns endast 100 kvar.

(Uppgifterna hämtade från http://thoresmatches.se/tandsticksfabriker/wasterviks_tandsticksfabriker.htm)
    Photo: Kalmar läns museum

Teckning föreställande Västerviks tändsticksfabrik av Gen. Sven Johansson, Jönköping 1942. Västerviks tändsticksfabrik anlades 1858 strax utanför staden på torpet Ladugården av ...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to