Skara. Järnvägen. "Järnvägs-Laban".

1 comment

  • Om Järnvägs-Laban kan man läsa följande i Östgöta-Posten från 1905 (från KB:s webbsida):

    "Det var ingen mer eller mindre än den riksbekante "Järnvägs-Laban", som för tillfället gästade staden, stadd på evig färd mellan Sveriges järnvägsstationer. Det var personalen på en Vestkustbanestation, som förlidet år sände figuren "Laban" ut på vandring. Ett år har han rest nu. Öfverallt har han helsats med glädje och munterhet, öfverallt har man skänkt honom minnen af besöket, och därför har Laban under sin långa resas lopp blifvit så rikt utrustad som någon med reseffekter af alla slag. Allt bär han på sig, från frisertången, som knipits fast i håret, till rakborste och knifvar, som dingla öfver axeln. En glödlampa har fått sin plats midt på bröstet, klockan har Laban hängande med näsduken vid en rockknapp, och för öfrigt äro souvenirerna otaliga : Cirkus- och maskeradbiljetter, poetiska utgjutelser, ordnar och medaljer, hattar af alla möjliga fasoner. Ett märke i mössan upplyser, att Laban är goodtemplare, men förmodligen som ett minne från en mindre nykter period bär han ännu pluntan i resväskan. När effekterna på senaste tiden svällt ut, så att Laban inte mäktat bära dem alla, har han lagt sig till med en reskoffert med ett synnerligen brokigt innehåll."

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to