Motiv: Mölle, barn och vuxna dansar runt en midsommarstång i gräs vid villor, skogklädd ås, två kvinnor går med barnvagn på en gångväg vid radhus.

Share to