• En romsk familj utanför sitt tält i Vickleby på Ölands västra sida. Tältet är av en äldre typ, så kallat tretoppstält, som användes i Sverige under tidigt 1900-tal. Det finns ingen ytterligare dokumenterad kunskap om personerna på bilden, hur länge de bott på platsen eller när bilden är tagen. Boendestandarden bland svenska romer var under 1900-talets första hälft mycket varierande. Familjer som hade det bättre ställt kunde äga flera tält, medan fattigare familjer enbart hade ett tält. Man sov då där marken var minst lerig. Under 1940-talet förbättrades levnadsstandarden och flera svensk-romska familjer specialbeställde nu bostadsvagnar. Att inte behöva sova på marken utgjorde en avsevärd förbättring av livskvaliteten. Eftersom vagnarna specialbeställdes kunde beställaren vara med och påverka vagnens utformning. Ofta fanns sovgemaket längst in, varpå vardagsrummet följde och köket låg längst ut. Denna utformning kunde dock skilja sig åt mellan olika vagnar. Generellt var dock vagnarna dåligt isolerade och kalla att bo i. Först på 1960-talet tilläts svenska romer att bli bofasta.
    Photo: Romska Kulturcentret i Malmö

En romsk familj utanför sitt tält i Vickleby på Ölands västra sida. Tältet är av en äldre typ, så kallat tretoppstält, som användes i Sverige under tidigt 1900-tal. Det finns ingen...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to