• Romskt läger i Ekstubben 1963. Lägerplatsen låg i Skarpnäck söder om Stockholm, i nuvarande Flatens naturområde, på en plats där det i dag ligger en motorbana. Lägret var samtida med Skarpnäckslägret några kilometer bort och iordningställdes 1959 av Stockholms stad för svenska romer i kommunen som ännu inte hade fast bostad. Ekstubben stod färdig för inflyttning 15 mars 1960. För drygt 50 år sedan var Ekstubben och Skarpnäckslägret i fokus för Katarina Taikons kamp för att romernas rättigheter, men i dag är det få personer som känner till dem och vet var lägren legat.

Bilden är tagen i samband med reportaget ”Vagabond eller vanlig människa?” av Roland Hjelte och Karl Axel Sjöblom som sändes i SVT i mars 1963. Reportaget skildrar livet i lägren i Ekstubben och Skarpnäck under vintern 1963. I intervjuerna med de boende i lägret framhålls det akuta önskemålet om fast bostad. I lägret bodde det året 15-20 familjer och reportern berättar att människor har bott här flera år i väntan på att Stockholms stad ska lösa bostadsproblemet. Det är vinter, snön har fallit och vissa nätter går temperaturen under nollstrecket inne i husvagnarna. En man berättar att han är uppe hela nätterna för att elda i kaminen. Han säger till reportern: ”När alla andra fått bekvämligheter ska vi också ha det. Vi kan inte ha det så här!”.

Fastighetskontoret i Stockholms stad hade i en kommunal utredning 1955–1957 kommit fram till förslaget att iordningställa särskilda lägerplatser. Lägren skulle finnas under en övergångsperiod innan fasta bostäder ordnats, men i realiteten drog bostadsfrågan ut på tiden och lägren blev kvar i fem år. I Ekstubben bodde människor under enkla förhållanden, inledningsvis i tält och vagnar och efter hand också i egenbyggda baracker och stugor kring en öppen yta. Lägret försågs med el och vatten, torrtoaletter samt sophämtning. 

Det skulle dröja till maj 1964 innan de sista av de svenska romerna flyttade från Ekstubben. Senare användes Ekstubben dock fortsatt som lägerplats för romer som kommit till Sverige från andra delar av Europa.
    Photo: Åberg, Bertil S-son / Romska Kulturcentret i Malmö

Romskt läger i Ekstubben 1963. Lägerplatsen låg i Skarpnäck söder om Stockholm, i nuvarande Flatens naturområde, på en plats där det i dag ligger en motorbana. Lägret var samtida m...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to