Provinsialläkare Viktor Ahlberg med familj i Lima. Se även 2294, 2295.

1 comment

  • Viktor* Emanuel Ahlberg 1877-02-09, Göteborgs Dkf.

    Hedvig Andrea f. Grahn 1876-12-17

    Bo Gunnar Ahlberg 1913-05-16

    Tor Arne Ahlberg 1914-11-03

    Greta Maria Ahlberg 1919-10-19

Share to