Interiör, Badkarsfabriken. Emaljsprutning av badkar i skyddsmask med tillförsel av friskluft. Personer: okänd

Order this image

Share to