Utsikt mot norr från Häradsberget, området Stampen. Flera stora flerfamiljs- och enfamiljshus, flertalet av trä. Ett tunt snötäcke ligger över gräsmattor och åkermark. En ...

1 comment

  • Bilden är spegelvänd.

Leave a comment or send an inquiry

Share to