Bild på brevinkast Svenska Metallindustriarbetarförbundets avdelning 206. Folkets Hus. Kvarteret Väduren 1.

1 comment

  • Olle Lagerström var ombudsman och för sina medlemmar en mycket bra förhandlare.

Leave a comment or send an inquiry

Share to