Detalj av skifteskarta över Holmens och Stocklycke byar 1847. Original i Lantmäterikontoret, Alingsås.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to