• Trots att Sverige haft skolplikt sedan 1842 har inte alla barn haft rätt att gå i skolan. Redan 1933 skrev Johan Dimitri Taikon till skolöverstyrelsen och bad om skolundervisning för romska barn. Först tio år senare blev han hörsammad, då han tillsammans med den frikyrkligt engagerade Otto Sundberg blev beviljad 1500 kronor för att starta en "försöksskola". Denna verksamhet kom senare att drivas för Stiftelsen Svensk Zigenarmission, som drev sommarskola för romska elever under hela 1940- och 1950-talen. Eleverna var mellan 6 och 60 år och satsningen blev mycket medialt uppmärksammad. Bilden är troligen tagen i samband med Dagens Nyheters reportage från lägret i Lilla Sköndal i augusti 1943.  I texten till bilden beskrivs hur Otto Sundberg, "zigenarnas ombudsman" "talat sig varm för sina skyddslingar, som var på väg att  - om inte precis hinna i kapp sina finska fränder, som alla 3.000 kan läsa och skriva, så åtminstone bättrat på sina 5 läskunniga procent." I mitten på bilden står lärarinnan Karin Hartman, som under resten av året undervisade vid Birkagårdens Folkhögskola. Först efter att alla romer fick bli bofasta år 1959 fick samtliga romska barn möjlighet att gå i skola året om.
    Photo: Romska Kulturcentret i Malmö

Trots att Sverige haft skolplikt sedan 1842 har inte alla barn haft rätt att gå i skolan. Redan 1933 skrev Johan Dimitri Taikon till skolöverstyrelsen och bad om skolundervisning f...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to