• Examen firas för romska elever i Hammarbytäppan, Stockholm 1961. Historiskt har det varit svårt för svenska romer att få skolgång, till följd av diskriminering och resandeliv. Sporadiskt deltagande i folkskoleundervisningen förekom genom föräldrars påtryckning och viss undervisning för romer arrangerades på ideell basis under 1940- och 1950-talen. Efter flera år med olika former av försöksverksamhet föreslogs i en statlig utredning 1954 att romer skulle få gå i vanliga skolor. Frågan om undervisningens organisering fick de enskilda skolorna att hantera på egen hand, men från och med juni 1960 fanns möjlighet för kommuner få statsbidrag för undervisning av romska barn. Många romska barn särskildes från den vanliga skolundervisningen, trots att skolan ansågs som central i den aktuella assimileringspolitiken som fördes. I Hammarbytäppan, där s.k. provisoriska bostäder iordningsställdes för romer år 1959, startade Stockholms kommun en skola för romska barn. Hit hänvisades även barn från Skarpnäckslägret och Ekstubben. År 1960 gick 17 elever på skolan, de fick tillgång till gratis tandvård och lunch. År 1964 var 64 elever inskrivna.
    Photo: Seijbold, Olle / Romska Kulturcentret i Malmö

Examen firas för romska elever i Hammarbytäppan, Stockholm 1961. Historiskt har det varit svårt för svenska romer att få skolgång, till följd av diskriminering och resandeliv. Spor...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to