• En grupp romska kvinnor ler mot kameran. Tre av kvinnorna bär mynt i kedjor runt halsen. Mynten är smycken såväl som ett sätt att bära med sig familjens kapital då man tvingas flytta, ofta med kort varsel med lite tid för packning. Toleransen för romer varierade mycket mellan olika samhällen, men romers närvaro har sällan setts som något positivt. Ofta fick man slå sig ned i samhällets utkant, man har förvägrats fast bostad och fördrivits. Efter att de svenska romerna i Sverige erkändes som medborgare år 1952 uppstod debatt kring gruppens svåra levnadsförhållanden. En statlig utredning genomfördes under 1954-1956 där en av slutsatserna blev att fast bostad var nyckeln till att lyckas med skolgång och arbetsliv. Från och med mars 1960 hade möjlighet att rekvirera statsbidrag för kostnader i samband med romers bosättning, vilket förenklade möjligheten för svenska romer att få tillgång till permantenta bostäder samt i förlängningen studier och arbete.
    Photo: Engman, Anders / Romska Kulturcentret i Malmö

En grupp romska kvinnor ler mot kameran. Tre av kvinnorna bär mynt i kedjor runt halsen. Mynten är smycken såväl som ett sätt att bära med sig familjens kapital då man tvingas flyt...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to