• Tre romska barn sitter på en sparkstötting. I bakgrunden syns tälten i lägret. Svenska romer har historiskt tvingats bo i läger, ofta i samhällets utkant, då man har förvägrats fast bostad och fördrivits. Toleransen för romer har varierat mycket mellan olika samhällen, men romers närvaro har sällan setts som något positivt. Efter att de svenska romerna i Sverige erkändes som medborgare år 1952 uppstod debatt kring gruppens svåra levnadsförhållanden. En statlig utredning genomfördes under 1954-1956 där en av slutsatserna blev att fast bostad var nyckeln till att lyckas med skolgång och arbetsliv. Från och med mars 1960 hade möjlighet att rekvirera statsbidrag för kostnader i samband med romers bosättning, vilket förenklade möjligheten för svenska romer att få tillgång till permantenta bostäder samt i förlängningen studier och arbete.
    Photo: Romska Kulturcentret i Malmö

Tre romska barn sitter på en sparkstötting. I bakgrunden syns tälten i lägret. Svenska romer har historiskt tvingats bo i läger, ofta i samhällets utkant, då man har förvägrats fas...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to