Bro över Fyrisån mellan Uppsala och Sala. Den gamla bron ersätts av en ny nitad järnbro av fackverkskonstruktion.

Order this image

Share to