Vägbro över banan vid Brännkyrka (Liseberg). Bron byggd 1909, riven sedan ny bro byggts 1938.

Även på: KDAA09269

Order this image

Share to