s/s "Konung Gustaf V" Byggd 1910 på Lindholmens varv i Göteborg. Upphuggen 1968 Tafikerade rutten Trelleborg - Travemünde.

Order this image

Share to