Ånglok tillhörande Morgårdshammars - Nybergets Järnväg. Loket är Nyberget 1 eller 2 tillverkade av Orenstein & Koppel 1912. Bilden är tagen vid omlastningen till normalspår i Morgå...

Order this image

Share to