Skåne - Smålands Järnväg, SSJ och Halmstad - Nässjö Järnväg, HNJ. SSJ vagnar och HNJ DEWA motorvagn vid Värnamo station.

Order this image

Share to