Volvo B1-buss för ÖBlJ. Linjen Karlskrona - Lyckeby - Ramdal - Jämjöslätt. Karossen tillverkad av Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna, ASJ. Leveransfoto.

Order this image

Share to