HNJ lok 4. Ånglok med trupptransporttåg. Loket tillverkades 1876 av Fox Walker & Co Bristol i England, tillverkningsnummer FW 293. Fick namnet Wernamo. Blev skrotat 1948.

Order this image

Share to