• SWB-huset, interiör. Belysning samt takstuckatur.
SWB-huset var en kontors- och bostadsbyggnad som tillhörde Stockholm–Västerås–Bergslagens Järnvägar och var beläget vid Vasagatan 24, Stockholm.
    Photo: Fotograf okänd, / Järnvägsmuseet

SWB-huset, interiör. Belysning samt takstuckatur. SWB-huset var en kontors- och bostadsbyggnad som tillhörde Stockholm–Västerås–Bergslagens Järnvägar och var beläget vid Vasagatan...

Order this image

Share to