Statens Järnvägar, Byggnadscentralförrådet, SJ BYCF lok 10.

Order this image

Share to