Matsedel från middagen vid invigningen av bansträckan Falköping - Jönköping.

Text på kuvert: "Matsedel vid invigningsmiddagen i Jönköping d. 1.12.1863 invign. av bansträckan Falköping - Jönköping.".

Order this image

Share to