• Byvalla station. Stationsinspektor i sommaruniform. Bortom stationen syns ställverkshuset.Treskensspår.
    Photo: Fotograf okänd, / Järnvägsmuseet

Byvalla station. Stationsinspektor i sommaruniform. Bortom stationen syns ställverkshuset.Treskensspår.

Order this image

Share to