Bankett i Stadshusets Gyllene sal.

Nordiska Järnvägsmanna Sällskapets 24:e allmänna möte i Stockholm 1958-05-20 till 1958-05-22.

Order this image

Share to