Statens Järnvägar SJ Tjänstevagn för kontaktledningsarbete, under Barnhusbron. På linjen mellan Norra bantorget och Stockholm Bonnierhuset. Centralstationen bangårdsombyggnad.

Order this image

Share to