Brobygge över Vindelälven, på sträckan mellan Vindeln och Degeråsen.

Text på omslag: "Brobygge över Vindelälven 1956".

1 comment

  • Bron leder över Indalsälven vid Ragunda. I bakgrunden syns den gamla Ragundabron.

Order this image

Share to