Del av Malmö centralstation från gatusidan.

Text på kuvert: "Malmö C 1975".

Text på omslag: "Malmö C juni 1975".

Order this image

Share to