Den ursprungliga stationsbyggnaden ersatt av en ny 1905 .Stationen på 1980-talet använd som repetitionslokal för SJs musikkår, och senare som lokal för JHF. Banan omlagd april 1995...

Order this image

Share to