Dala Järna station Invigning ? Hette tidigare UPPSÄLJE. SWB. Stationshuset uppfördes 1902. Några större ombyggnadsarbeten har sedan dess ej ägt rum . SWB ,Stockholm - Västerås...

Order this image

Share to