Landsbro station. Namnet var före 1/6 1895 LANNASKEDE. Station anlagd 1885. En- och enhalvvånings stationshus i trä

Order this image

Share to