VGJ ,Västergötland - Göteborgs Järnväg Fyravånings stationshus vid Drottningtorget. Sedermera använd som kontorslokaler för SJ

Order this image

Share to