Skövde - Axvalls Järnväg, SAJ, banvaktstugan vid Stenberget på linjen mellan Våmbsklevens hållplats och Billingens hållplats. 1870 års Varnhemsväg korsar järnvägen. En av arbetlags...

KF

Jvm

Order this image

Share to