Hallstavik, ångackumulatorlok, saknar eldstad utan "laddas" med ånga. Tillverkat 1916. Spårvidd 891. Hallstaviks pappersbruk 2. Loket finns bevarat hos museiföreningen Uppsala - L...

Order this image

Share to